III turniej z cyklu GP 90 - lecia GKSz

III turniej z cyklu GP 90 - lecia GKSz